Katecheza przedmałżeńska w parafii p.w. Św. Józefa

Miejsce: Zespół Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 20;

Termin: 8 lutego i 15 lutego;

Godzina: 0d 9:00 do 14:00;

Zakończenie kursu w kościele parafialnym: 16 lutego Msza św. o godz. 12:00.

Informacje i zapisy: Marzena Kruszakin 663587819

W trakcie katechezy dostępna będzie kawa, herbata i ciastko.

Otrzymanie zaświadczenia dopiero po zakończeniu katechez.

Zapraszamy.

Mariusz i Marzena Kruszakin.