” W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.
I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».” Łk 2, 1-14

Pasterka przypomina o modlitwie i oczekiwaniu pasterzy, którzy jako pierwsi oddali pokłon małemu Dzieciątku Jezus. Mimo trudnej sytuacji w kraju, z powodu panującej pandemii, podobnie jak pastuszkowie przyszliśmy do kościoła, żeby oddać pokłon Jezusowi. Niech On, Król Królów błogosławi nam w nadchodzącym czasie. Życzymy wiele MIŁOŚCI w rodzinie, wiele NADZIEI mimo trudnej sytuacji, w której przyszło nam żyć, POKOJU pośród wielu niewiadomych i WIARY, która pomoże nam dostrzec palec Boży, w każdej sytuacji naszego życia!