Charyzmat Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej jest już przeżywany przeszło 200 lat, począwszy od czasu, gdy Eugeniusz de Mazenod pod wpływem działania Ducha Świętego zebrał pierwszych towarzyszy w Aix w 1816 roku.

Ożywiał on tysiące oblatów pochodzących z różnych środowisk kulturowych i pracujących w prawie siedemdziesięciu krajach. Był on również natchnieniem dla wielu instytutów życia konsekrowanego i przyciągał tysiące ludzi świeckich, którzy stali się współpracownikami w misyjnym
dziele oblatów, czerpiąc natchnienie z ich wartości życiowych.