Diecezjalna pielgrzymka mężczyzn do Kalisza, 7 marca 2019 r.