IV Marsz rodziny dla trzeźwości, 11 września 2010r.