Misje święte prowadzone przez o. Andrzeja Kordę OMI i o. Jarosława Szotkiewicza OMI, 19-27 maja 2012r.