Misjonarz o. Stanisław Oller OMI i poświęcenie Pisma Świętego, 11 listopada 2018r.