Pielgrzymka na beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki, 4-6 czerwca 2010r.