Poświęcenie kaplicy św. Eugeniusza, 4 września 2016r.