Poświęcenie krzyży bierzmowanych, 27 kwietnia 2012r.