Poświęcenie ronda o. Piotra Sadownika OMI, 1 października 2017