Przyjęcie do grona ministrantów i aspirantów, 27 listopada 2011r.