Przywitanie Relikwii drzewa Krzyża Świętego i droga krzyżowa ulicami Zawarcia, 16 marca 2018r.