Śniadanie wielkanocne dla ubogich, 6 kwietnia 2015r.