Wizytacja kanoniczna bp Stefana Regmunta, 1 grudnia 2013r.