DOM ZAKONNY
MISJONARZY
OBLATÓW
MARYI NIEPOKALANEJ
PARAFIA ŚW. JÓZEFA
W GORZOWIE WLKP.

Narto-rekolekcje

Stanowisko Rady Stałej KEP

Z oblackiego świata

Kapituła Generalna Misjonarzy Oblatów M.N. dobiegła końca kilka tygodni temu. Dotychczasowi członkowie administracji przekazują teraz swoje urzędy nowo wybranemu o. Generałowi i jego Radzie. O procesie tym mówi o. Antoni Bochm OMI, Wikariusz Generalny. Jak zauważa, nie sprowadza się to jedynie do kwestii formalnych. Najważniejsze jest przekazanie urzędów na poziomie duchowym.

Ewangelia na dziś – 01.12.2022

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych…

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela:
08:00   |   10:00   |   12:00   |   19:00
Dni powszednie:
08:00   |   18:30