Spowiedź święta 20 minut przed każdą Mszą Świętą.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczere wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim