Wspólnota została założona w 2014 roku. Spotykamy się w każdą środę po wieczornej Mszy św.

W pierwsze środy miesiąca uczestniczymy we Mszy św. w intencji wspólnoty i kapłanów posługujących w naszej parafii.

 

Celem działalności wspólnoty jest:

– osobisty wzrost duchowy

– pomoc w dojrzałym nawróceniu się do Jezusa Chrystusa

– wspieranie i podtrzymywanie osobistej relacji z Bogiem

– otwieranie się na obecność i działanie Ducha Świętego

– pogłębianie znajomości Słowa Bożego

– zatroskanie o Kościół

 

Opiekunem wspólnoty jest o. Grzegorz Pawluś OMI.