Dom u Oblatów to placówka pobytu dziennego dla osób starszych. Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego świadczy się wsparcie dla 15 podopiecznych. Dom dziennego pobytu swoją działalność rozpoczął w lipcu 2014 roku. W gronie podopiecznych znajdują się nie tylko wierni naszej parafii, ale również mieszkańcy osiedla Staszica, Górczyn, czy Zakanale.

Dom u Oblatów działa pięć dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 14.00. Każdego dnia uczestnicy otrzymują śniadanie i dwudaniowy obiad, a także kawę i słodkie przekąski w środku dnia.

Do podstawowych zadań domu należy zagospodarowanie czasu seniorom, co odbywa się dzięki codziennej gimnastyce, prelekcjom z zaproszonymi gośćmi (np. lekarz, prawnik, kosmetyczka), wyjściom do instytucji kultury i rekreacji (np. grota solna, kino), warsztatom manualnym, spotkaniom z innymi grupami działającymi w naszym mieście (np. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Przedszkole nr 27, pozostałe domy dziennego pobytu) lub wspólnej modlitwie w parafialnej kaplicy.

Uczestnicy Domu u Oblatów biorą również udział w wycieczkach organizowanych przez parafię, są zapraszani na szkolne akademie, a także dbają o parafialny ogródek.

Procedura dołączenia do Domu u Oblatów:

1.       Nawiązanie kontaktu z kadrą placówki (osoba odpowiedzialna: Marzena Kruszakin, tel. 789 211 912).

2.       Udział w zajęciach przez 1-2 dni próbne.

3.       Skontaktowanie się z pracownikiem socjalnym Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

4.       Wywiad z pracownikiem socjalnym (należy przygotować dokument tożsamości oraz odcinek z emerytury za ostatni miesiąc).

5.       Odebranie decyzji i dołączenie do grupy.