SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
•akt urodzenia dziecka,
•świadectwo ślubu kościelnego,
•dane rodziców chrzestnych (wiek, adres i zawód) oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi i
praktykującymi katolikami (bierzmowani, żyjący w związku sakramentalnym).
•Żyjący w związku niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!
4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 17.00 w świetlicy
5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem.
2. Potrzebne dokumenty:
•Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu),
•Dowody osobiste,
•Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
•Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim,
•Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przeszkód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe),
•Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej,
•Dane świadków.

UWAGA: Kurs przedmałżeński odbywa się w wyznaczonych parafiach miasta Gorzowa Wlkp. Poradnia Rodzinna działa w naszej parafii.