SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
• akt urodzenia dziecka,
• świadectwo ślubu kościelnego,
• dane rodziców chrzestnych (wiek, adres i zawód) oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi i
praktykującymi katolikami (bierzmowani, żyjący w związku sakramentalnym).
• żyjący w związku niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!
4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 17.00 w świetlicy.
5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele.