Powołaniem wspólnoty jest duchowe i materialne wspieranie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w kraju i za granicą. Wspólnota modli się każdego dnia za misjonarzy i ludzi, wśród których oni pracują; ofiaruje w tej intencji swoje cierpienia, radości, dobre uczynki i zamawia Msze Święte. Przyjaciele Misji wspierają także finansowo działalność misyjną Misjonarzy Oblatów. Spotykają się w każdą trzecią miesiąca o godzinie 12:00 na Mszy Świętej w intencji misji i misjonarzy, a po Eucharystii na spotkaniu w kawiarence parafialnej. Na nich goszczeni są często misjonarze z krajów misyjnych, którzy przyjeżdżają do Polski na swoje urlopy. Wspólnota bierze też udział w nabożeństwach parafialnych, pielgrzymkach, zlotach Przyjaciół Misji, a w okresie Bożego Narodzenia organizuje spotkanie opłatkowe.

Historia Przyjaciół Misji to czasy zatwierdzenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Założył tę wspólnotę O.Eugeniusz de Mazenod. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów nosił się z zamiarem wysłania misjonarzy w świat uznał, że będą oni potrzebowali wsparcia duchowego i materialnego osób świeckich i tak właśnie powstała wspólnota Przyjaciół Misji pod nazwą: ASSOCIACION MISJONAIRE DE MARIE IMMACULE w skrócie AMMI – STOWARZYSZENIE MISYJNE MARYI NIEPOKALANEJ. W Polsce wspólnota powstała za sprawą Kapituły z 1947 r. Pojawił się ruch misyjny w polskiej prowincji i powstała wspólnota pod nazwą Przyjaciele Misji Oblackich, która do dziś nosi taką nazwę. W roku 1968 Prowincja Misyjna przemianowana zostaje na Prokurę Misyjną z siedzibą w Poznaniu, której Dyrektorem mianowany zostaje O. Walenty Zapłata.Kiedy w 1970 roku pierwsi polscy oblaci wyjechali do Kamerunu od razu Sekretariat Powołań (wówczas Sekretariat Powołań Oblackich) i Prokura Misyjna Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, zaraz pospieszył z pomocą modlitewną i materialną. Dzięki Przyjaciołom Misji Oblackich Prokura Misyjna mogła wysyłać dary z pomocą dla misjonarzy w Kamerunie. Środki materialne czerpano zarówno z ofiar Przyjaciół Misji, jak również z akcji misyjnych i różnych prac prowadzonych w parafiach. Ze względu na szeroki zakres pracy Sekretariat Powołań został rozdzielony i przyjął nazwę Prokura Misyjna. Łączy w sobie dwie instytucje: Prokurę Misyjną i Związek Misyjny Maryi Niepokalanej na razie nie rozdzielone, którzy zrzesza obecnie 70 000 osób. Przez parę lat pomocą misjonarz jadącym na misje, służyła Komisja Episkopatu Polski Misji. Obecnie kuria Misyjna jest zdana sama na siebie, czyli na ofiarność Przyjaciół Misji. Nie wstydzimy się więc wyciągać rękę po ofiary i uwrażliwiać na potrzeby krajów misyjnych. „Wiele jest serc, które czekają na Ewangelie”. Obecnie zastanawiamy się jak jeszcze lepiej możemy pomagać misjom i misjonarzom. Wierni modlą się za misjonarzy i ludzi, wśród których oni pracują, ofiarują w tej intencji swoje cierpienia i radości, dobre uczynki, zamawiają Msze św. Jest to potężny kapitał duchowy.Misje Polskich oblatów utrzymywane są wyłącznie przez Prokurę Misyjną, a tym samym z ofiar Przyjaciół Misji. Środki te pochodzą także z prac prowadzonych przez Prokurę Misyjną w parafiach na terenie całej Polski w formie dni i niedziel misyjnych, okolicznościowych wyjazdów, spotkań i prelekcji. Nie mogą się one jednak równać z ofiarami, rzeszy Przyjaciół Misji z Polski i innych stron świata. Polscy Oblaci, pracujący w Kamerunie, na Madagaskarze, Turkmenistanie korzystają z pomocy Prokury Misyjnej w realizowaniu różnych przedsięwzięć. Również Ukraina i Białoruś korzysta z pomocy Prokury Misyjnej, mimo to iż nie są to kraje, które można by nazwać sensu stricte misyjnymi. Obecnie na czele Prokury Misyjnej stoi o. Marek Ochlak OMI, misjonarz Madagaskaru.

Spotkania wspólnoty odbywają w czwartą Niedzielę miesiąca. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 12:00 w intencji Przyjaciół Misji a po niej spotkanie w świetlicy parafialnej.

Opiekunem wspólnoty jest Ojciec Proboszcz.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony: https://misyjne.pl/