12 marca 2023 r.
III Niedziela Wielkiego Postu

8.00
1) Za + męża Tadeusza w 42. rocznicę śmierci i za ++ rodziców Stefanię, Jana, Annę, Wincentego i za + siostrę Józefę

10.00
1) Za ++ rodziców, brata Ryszarda, Annę Słowik oraz Józefę Makowską
2) Za + Marcela i w intencji jego bliskich o wiarę, nadzieję i miłość

12.00
1) Za + Wiesławę Mundziel w 1. rocznicę śmierci – o łaskę życia wiecznego
2) Za + Władysława Kobos (gregorianka)

19.00
1) Za + Bogdana w 3. rocznicę śmierci

13 marca 2023 r.

8.00
1) Za + męża Stanisława w17. rocznicę śmierci i + syna Wiesława

18.30
1) Za + Władysława Kobos (gregorianka)
2) Za ++ rodziców Rozalię i Józefa i teściów Helenę i Kazimierza – intencja od Cecylii Jagodzińskiej

14 marca 2023 r.

8.00
1) Za + Władysława Kobos (gregorianka)

18.30
1) Za ++ tatę Franciszka w 16. rocznicę śmierci, mamę Walerię oraz za ++ z rodziny – o radość życia wiecznego
2) W intencji Stowarzyszenia św. Eugeniusza

15 marca 2023 r.

8.00
1) Za + Janinę Orłowską – intencja od DDP

18.30
1) Za + Władysława Kobos (gregorianka)

16 marca 2023 r.

8.00
1) Za + Władysława Kobos (gregorianka)

18.30
1) W intencji Piotra z okazji urodzin – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
2) Za ++ dziadków Anielę i Albina Zadrożnych i za ++ z rodziny

17 marca 2023 r.
św. Patryka, biskupa

8.00
1) Za + Władysława Kobos (gregorianka)

18.30
1) W intencji Ewy – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
2) W intencji Zbigniewa – z prośbą o powrót do zdrowia i potrzebne łaski

18 marca 2023 r.
św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła

8.00
1) Za + Władysława Kobos (gregorianka)

18.30
1) Za ++ Bogumiłę i Tadeusza Mendel
2) Za + Eugeniusza Rampol w 23. rocznicę śmierci – z prośbą o życie wieczne

19 marca 2023 r.
IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00
1) Za ++ Stanisława, jego rodziców i braci

10.00
1) W intencji taty Jana z okazji urodzin – o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
2) Za + Władysława Kobos (gregorianka)

12.00
1) wolna

19.00
1) W intencji Jolanty i Mieczysława, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla ich dzieci Julii i Kacpra oraz dla całej rodziny
2) W intencji Ignacego – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej