O. Tadeusz Kal OMI, proboszcz
tel: 095/ 7226439
e-mail: gorzowj@diecezjazg.pl

O. Dawid Grabowski OMI, wikariusz
tel. 095/ 7226439
e-mail: ojciecdawidgrabowski@wp.pl

O. Krzysztof Nering OMI, wikariusz

tel. 095/7226439

e-mail: neringo@wp.pl