1. o. Ryszard Kuczer – superior, misjonarz rekolekcjonista

2. o. Tadeusz Kal – proboszcz, I radny domu

3. o. Paweł Latusek – pomoc duszpasterska, II radny domu

4. o. Grzegorz Pawluś – wikariusz, III radny domu

5. o. Wiesław Nowotnik – misjonarz rekolekcjonista

6. o. Sebastian Stasiak – misjonarz rekolekcjonista

7. o. Piotr Furman – ekonom, misjonarz rekolekcjonista