Wspólnota Domu Gorzowskiego:

O. Piotr Osowski OMI – Superior Domu, Ekonom

tel. 95/ 7226439

O. Tadeusz Kal OMI – Proboszcz

e-mail: gorzowj@diecezjazg.pl

O. Tomasz Gali OMI – Wikariusz

e-mail: tomasz.gali@oblaci.net

Tel. parafialny:  665 777 089