Młodzieżowa wspólnota NINIWA jest przedłużeniem i kontynuacją oblackiego charyzmatu. Oznacza to dla jej członków wyjście z Ewangelią do ich rówieśników, którzy nie doświadczyli w swoim życiu miłości Boga i nie poznali żywego Jezusa.

NINIWA powstała w 2004 roku w oblackiej parafii w Katowicach i szybko objęła swoim zasięgiem większość placówek duszpasterskich prowadzonych przez nasze zgromadzenie. Należący do wspólnoty nastolatkowie są Niniwitami, którzy ciągle potrzebują Bożego przebaczenia i miłości. Jednocześnie jak Jonasz starają się iść do współczesnego świata, by głosić tę miłość i prowadzić ludzi do spotkania z Bogiem.

 

Trzyletni cykl formacyjny zakłada:
– budowanie wspólnoty młodych ludzi, żyjących charyzmatem św. Eugeniusza de Mazenoda,
– ewangelizację w swoim otoczeniu,
– odpowiadanie na realne i aktualne potrzeby duchowe młodych ludzi,
– rozwijanie NINIWY jako miejsca spotkania, modlitwy i odpoczynku.

 

Spotkania Niniwy odbywają się w każdy piątek o godz. 19:15 w salce przy kościele.

Opiekun wspólnoty: o. Grzegorz Pawluś OMI