Dostarczyć akt zgonu i poświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach.