SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem.
2. Potrzebne dokumenty:
• Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o bierzmowaniu);
• Dowody osobiste;
• Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej;
• Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim;
• Trzy egzemplarze dokumentu z USC stwierdzającego brak cywilnych przeszkód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe);
• Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej;
• Dane świadków.

UWAGA:

Kurs przedmałżeński odbywa się w wyznaczonych parafiach miasta Gorzowa Wlkp.
Poradnia Rodzinna działa w naszej parafii.