Przedstawiciele naszej parafii wzięli dziś udział w wideokonferencji organizowanej przez Misjonarze Oblaci MN w Polsce na temat charyzmatu oblackiego w życiu osób świeckich. Spotkanie miało charakter zapoznawczy i zgromadziło reprezentantów niemal wszystkich polskich oblackich parafii. Wideokonferencja rozpoczęła proces przygotowania do międzynarodowego kongresu, który odbędzie się w lipcu 2021 roku.