Niedawno temu obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Nasze rozmowy i działania koncentrowały się właśnie wokół tematu związanego z naszą planetą. Cóż więc robiliśmy? Rozmawialiśmy o praktykowaniu segregacji śmieci, zarówno w naszych domach, w świetlicy,  jak i w miejscu nauki. Sprzątaliśmy świat wokół nas, czyli teren w pobliżu świetlicy. Muzykując, śpiewaliśmy  o tym, że… „Cały świat jest w naszych rękach”, oraz, że… „Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś,  żeby jutro dobrze żyć…”. Oglądaliśmy film o skutkach zanieczyszczania naszej planety.  Wreszcie – dawaliśmy drugie życie śmieciom, wykorzystując pojemniki do jajek, butelki czy plastikowe nakrętki do artystycznego tworzenia sympatycznych zwierzątek. Czyli… recykling. To był ciekawie i w sposób pożyteczny spędzony czas w naszej świetlicy.