Kazania powołaniowe dk Marcina Króla OMI, 3 maja 2015r.