Kazania powołaniowe dk Roberta Grabki, 30 kwietnia 2017r.