Misjonarz z Białorusi o. Piotr Bielewicz OMI, 24 lipca 2016r.