Pielgrzymka do Gruzji, 28 czerwca – 5 lipca 2017r.