Pielgrzymka Domowego Kościoła do Częstochowy, 22-23 września 2012r.