Pielgrzymka ministrantów do Paradyża, 27 kwietnia 2019 r.