Poświęcenia opłatków na stół wigilijny, 25 listopada 2012r.