Rocznica zatwierdzenia Zgromadzenia oraz Konstytucji i Reguł.