Śniadanie wielkanocne dla ubogich, 29 marca 2016r.