Spotkanie z misjonarzem i Prokurą Misyjną, 29 stycznia 2012r.