Wycieczka ministrantów do Poznania, 23 lutego 2019 r.