Wycieczka rowerowa do Santoka z ministrantami i klerykami, 18 maja 2019 roku