Wyprawa do Francji, Hiszpanii i Portugalii, 29 maja – 9 czerwca 2011r.