Wyprawa rowerowa z ministrantami do Czechowa, 12 maja 2018r.