Wyprawa rowerowa z ministrantami na Złote Piaski k. Ulimia, 9 września 2018r.