Betesda – spotkanie rekreacyjne Odnowy w Duchu Świętym.