Zakończenie 33 dniowych rekolekcji (08.12.2019 r.)