Misjonarz z Ukrainy o. Rafał Strzyżewski OMI, 15 listopada 2015r.