Otwarcie Przystani za Wartą, 4 października 2015r.