Pielgrzymka Małżeństw na Jasną Górę, 26-27 września 2015r.