W 1917 roku – podczas pierwszej wojny światowej, kiedy w Portugalii sprawował rządy antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja – na obrzeżach miasteczka Fatima, Matka Boża ukazywała się trojgu wiejskim dzieciom: Łucji dos Santos (10 lat), Hiacyncie Marto (7 lat) i Franciszkowi Marto (9 lat). Przekazała im orędzie dotyczące całego świata.

Matka Boża zleciła dzieciom przekazanie ludzkości swego głębokiego zatroskania wynikającego z bezbożności i demoralizacji ludzi, dodając, że jeśli się oni nie nawrócą – nastąpi straszliwa kara. Świat bowiem pogubił się odchodząc od Boga i zasad moralnych. Prosiła ludzkość o nawrócenie i pokutę, pragnąc zapobiec karom, jakie Bóg przygotował dla grzesznego świata. W wizji pochodzącej z trzeciej tajemnicy fatimskiej pojawił się anioł trzymający w ręce ognisty miecz. Pokazując prawą ręką ziemię, mówił mocnym głosem: pokuta, pokuta, pokuta!